Ze moeten altijd mij hebben!

blog 2. Non-verbale communicatie en andere overpeinzingen…

Ja… dan is je manuscript af en denk je klaar te zijn, maar zo werkt het niet. Er hoort een kaft om heen met liefst een uitnodigende voorkant. De eerste indruk is heel belangrijk, is die niet attractief, dan haken veel mensen af. Wat is een attractieve kaft? Een kaft die druk, actief en uitdagend overkomt met lekkere vette letters? Dat is niet wat ik reeds geruime tijd in gedachten had, dat was een boek waarvan de voorkant crème moest zijn met een afbeelding  van een kudde witte schapen en enkele donkere schapen daartussen, die samen vredig in een mooi Hollands weidelandschap staan.

Weinig spannend, dacht ik destijds, maar prima passend bij de inhoud van mijn boek: veel jongeren met problemen worden door hun omgeving gezien als ‘het zwarte schaap van de familie’ en voelen zich buitengesloten. ‘Zwart’ slaat dan niet zozeer op kleur, maar eerder op er wat anders uitzien en/of zich afwijkend gedragen van de rest. Afwijken in je omgeving kun je ook door het soort kleding dat je draagt, je accent, metal muziek luisteren als de norm klassieke muziek is of vissen als hobby hebben als anderen voetballen. Afwijken leidt helaas regelmatig tot buitensluiten en pesten.

‘Zwart’ zag ik destijds als veelkleurig, waaronder ook wit. In mijn jeugd, lang geleden, zag je alleen maar witte schapen in de wei lopen. Een donker schaap was dus heel bijzonder, tegenwoordig zie je vaker donkere schapen.

Wat een wit en zwart schaap met elkaar gemeen hebben, is dat ze opvallen als de kleur afwijkend is van de rest: een donker schaap zie je direct in een kudde met witte schapen en een wit schaap valt snel op in een kudde met donkere schapen. Dat komt omdat onze aandacht doorgaans is gericht op het afwijkende. Het schaap in een andere kleur dan de rest krijgt dan als het ware een eigen identiteit, de andere schapen van de kudde gaan onder in een algemene identiteit. Pas als je nauwkeuriger gaat kijken, ga je meer verschillen zien tussen schapen van eenzelfde kleur, zoals verschillen in pootlengte en breedte van de kop. Wat afwijkend is onthoud je beter en kan je ook gemakkelijker terugroepen uit je geheugen.

Zo’n afbeelding met schapen past verder bij de uitdrukking ‘Een schaap met de vijf poten zoeken’ ofwel het onmogelijke vragen. Voor veel kinderen en jongeren met probleemgedrag is het bijna een onmogelijke opgave om in de ogen van hun omgeving goed gedrag te laten zien, ook als ze dat wel doen. Zij roepen regelmatig: ‘Het maakt toch niet uit wat ik doe, het is nooit goed!’ en dat motiveert ze niet om hun best te (blijven) doen. Mensen in hun omgeving denken eerder aan de uitspraak ‘Als het hek van de dam is, lopen de schapen overal’ ofwel, ze verwachten dat deze kinderen en jongeren gaan rotzooien als er geen toezicht is. Of dat klopt?

En dan heb je nog het gezegde ‘de wolf in schaapskleren’, dat gaat over iemand die heel onschuldig en betrouwbaar overkomt, maar je misleidt en gevaarlijk voor je is. Ook een uitspraak die past bij de inhoud van mijn boek en bij de veel gehoorde slogan van kinderen en jongeren met probleemgedrag: ‘Ze moeten altijd mij hebben!’

Geen foto van witte en zwarte schaapjes en dat is maar goed ook. Mensen handelen vooral op basis van hun eigen afleidingen, gedachten en emoties, en niet op die van mij. Zij kunnen bij het plaatje een hele andere invulling geven dan ik. Het werd een simpele, wat saaie kaft: op de voorkant een licht gekleurde achtergrond en wat tekst in verschillende daarvan afwijkende kleurtjes, waaronder zwart. Dan valt zwart positief op; de zwarte letters en woorden zijn beter leesbaar!

Zelfs zo’n saaie kaft kan de aandacht trekken als deze wordt omringd door boeken met een drukke kaft. De blik zal ook dan al gauw gaan naar het afwijkende, mijn kaft kan zelfs een rustpunt vormen in drukte. Dat wordt anders als het komt te liggen tussen boeken met vergelijkbare saaie kaften, dan zal het opgaan in de anonimiteit van het geheel.

Wat ik natuurlijk vooral hoop, is dat jij geboeid wordt door de inhoud!

Groet van Anja

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *