recensie Biblion: boek is een aanrader

Titel: ʾZe moeten altijd mij hebben!ʾ Auteur: Diender, Anja ISBN: 978-94-641-8220-0 Korte bespreking Beschrijving van een uitgebreid onderzoek naar het (on)rechtvaardigheidsperspectief, het ontstaan ervan en de gevolgen ervan, zoals de ontwikkeling van probleemgedrag, leerproblemen en psychische stoornissen bij jongeren. Het betreft een ongesubsidieerde onafhankelijke studie, wetenschappelijk onderbouwd, die ook kijkt naar de blinde vlekken van […]