blog 9. Motivatie, leerresultaten, gedrag en rechtvaardige procedures

Nederlandse leerlingen weinig gemotiveerd Dat is even schrikken, Nederlandse leerlingen van het voortgezet onderwijs (vo) zijn minder gemotiveerd voor school, dan veel leerlingen in andere landen, het zijn zelfs de minst gemotiveerde lezers. Verhoudingsgewijs scoren ze ook laag op houding, gedrag en plezier in natuurwetenschappen. Ze zijn nog wel gemotiveerd bij de start van het […]

B8. Waar rook is, is vuur, maar wie stak het aan?

Dag allemaal, Beeldvorming bepaalt toenemend ons leven. Via o.a. de msm, sociale media, Netflix en marketing proberen anderen ons de hele dag te beïnvloeden en te verleiden tot het kopen van producten, stemmen op een politieke partij, negatief of positief over bepaalde onderwerpen of personen te denken etc. Een persoon, situatie of partij aan een […]

blog 7. Leren door leven

Leren door leven We leren elke dag door onze contacten met andere mensen Over onszelf en over de ander Over hoe zij over ons denken Of ze naar ons luisteren, ons serieus nemen en om ons geven Of ze ons vertrouwen en verbinding zoeken en naderbij komen Of dat ze ons wantrouwen en uitsluiten, waardoor […]

Blog 6. Verdwijnen zwarte piet: afbraak sterke relatie positief en zwart

Hallo allemaal, Het was eind vijftiger jaren, ik was bijna vier jaar, toen ik op een dag samen met mijn moeder naar de dokter ging. Er was geen afsprakenspreekuur, iedereen werd op volgorde van binnenkomst geholpen. Gelukkig er waren er nog zitplaatsen vrij. Een donkere man zat schuin tegenover ons. Enthousiast riep ik “Mama, mama, […]

Blog 5: ‘Probleemgedrag’ en toepassen van rechtvaardige procedures in de klas.

Dag allemaal, De scholen zijn begonnen. Gelukkig weer fysiek onderwijs, wel met coronabeperkingen. Is er bij de start van het schooljaar door schoolleiding en leerkrachten stil gestaan bij de impact van (on)rechtvaardigheid in relatie tot schoolklimaat, probleemgedrag, psychisch welbevinden en leerresultaten van leerlingen, onderwijzend personeel en ouders? Ik hoop het. Naarmate er meer rechtvaardige procedures […]

blog 2. Non-verbale communicatie en andere overpeinzingen…

Ja… dan is je manuscript af en denk je klaar te zijn, maar zo werkt het niet. Er hoort een kaft om heen met liefst een uitnodigende voorkant. De eerste indruk is heel belangrijk, is die niet attractief, dan haken veel mensen af. Wat is een attractieve kaft? Een kaft die druk, actief en uitdagend […]

Waarom een boek over de relatie onrechtvaardigheid en leer- en gedragsproblemen?

Dat zal ik je uitleggen, maar allereerst: van harte welkom op mijn eerste blog! Mijn blogposten zullen vooral gaan over de ogenschijnlijk kleine onrechtvaardigheden in het leven van alledag. Juist een opeenhoping daarvan lijkt aan de basis te staan van veel probleemgedrag, leerproblemen en zelfs psychiatrische stoornissen, dat is wat ik in mijn boek onderbouw. […]